Mantelzorg Collectief Terneuzen

.

.

Mantelzorg Collectief Terneuzen (MCT)

Al tweeëntwintig jaar zorg ik voor mijn vrouw die ziek is. Haar zorgvraag varieert van veel tot zeer intensief. Dit doe ik noodgedwongen naast een werkweek van 40 uur. De mantelzorgtaken heb ik altijd met veel liefde op mij genomen.

Na 18 jaar mantelzorgen en een opgedroogd netwerk, heb ik een verzoek gedaan op een WMO-maatwerkvoorziening om zorg en werk te kunnen regelen. Het was niet makkelijk om de noodzakelijke zorg te regelen. De instanties waarbij ik heb aangeklopt, kijken naar mijn gevoel alleen binnen hun eigen beleidsverantwoordelijkheid en vertellen mij dat daar hun medewerking daar stopt.

Er lijkt zowel binnen de centrale als de lokale overheid geen zicht te zijn op de mantelzorgproblematiek die veroorzaakt is door verschillende beleidsmaatregelingen die elkaar tegenwerken en elkaars problematiek versterken.

De huidige ontwikkelingen van de decentralisatie van de zorg - waarin gemeenten een deel van de ondersteuning en begeleiding van mensen met een kwetsbaarheid voor hun rekening moeten nemen- zorgen er voor dat de gemeenten nog maar weinig ervaring met deze vorm van dienstverlening hebben. Het is dan ook onvermijdbaar dat er hier en daar wat fout gaat.

Mijn ervaring in het doorlopen van het moeizame proces om de noodzakelijke zorg te regelen hebben mij gemotiveerd om de belangenvereniging Mantelzorg Collectief Terneuzen (MCT) op te richten. Hierbij wil ik mijn ervaring als ervaringsdeskundige inzetten om de weg tot het verkrijgen van zorg korter te maken. Mijn uiteindelijke doel is dat in het geheel de cliënt en de mantelzorger meer centraal staat.

Om dit te realiseren lijkt het me noodzakelijk om een belangenvereniging met lotgenoten te starten. De belangenvereniging Mantelzorg Collectief Terneuzen (MCT) is een vereniging voor en door vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundige, en zal mee praten binnen het zorglandschap. De belangenvereniging zal zich bezig gaan houden met toezicht op verantwoord mantelzorgbeleid, met inachtneming van uitvoerbaarheid en de grenzen van de cliënten en mantelzorgers.

Op de website Mantelzorg Collectief Terneuzen (MCT) vind u de volgende informatie

Tabblad : WMO , ZVW om mantelzorgers te informeren

Tabblad : Werkgevers om te motiveren 

Tabblad : Overheid om te controleren 

Tabblad : Blog om ervaringen te delen

Tabblad : Links

De belangenvereniging MCT is in oprichting. Om deze vereniging goed van start te laten gaan zijn we op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers. Bij het tabblad vrijwilligers ziet u welke vrijwilligers we zoeken.

Deel de website www.mantelzorgcollectiefterneuzen.nl binnen u social media.